icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Zuid-Holland

Vaarwegen Zuid-Holland

De vaarwegen in Nederland worden zeer druk bevaren, zowel recreatief als voor professionele doeleinden. Een goede doorstroom op het water zorgt tegelijk voor een goede doorstroming op de weg, zo vervangt bijvoorbeeld een schip gemiddeld 40 tot 60 vrachtwagens. Daarnaast is een goede doorstroom ook voor de veiligheid van belang, zodat recreatief gebruik en het bedrijfsleven geen gevaar oplopen. Om de doorstroom goed te houden dient de provincie Zuid-Holland onderhoud uit te laten voeren aan bruggen, sluizen en oevers.

Onze werkzaamheden in een notendop

Vaarwegen Zuid-Holland is een onderhoudscontract. VES was verantwoordelijk voor het cyclisch onderhoud van de beweegbare objecten. Dit hielden twaalf beweegbare bruggen en vier sluizen in. Tijdens ons contract, dat tweemaal is verlengd, hebben wij veel verschillende werkzaamheden verricht.

Onze werkzaamheden in het kort:

  • Cyclisch onderhoud aan beweegbare bruggen en sluizen
  • Oplossen storingen aan beweegbare bruggen en sluizen
Vaarwegen Zuid Holland.jpg

Zo hoog mogelijke beschikbaarheid

VES is er in geslaagd om tijdens de duur van het onderhoudscontract de veiligheid van het personeel te vergroten. Dit is gedaan door meerdere aanpassingen aan de objecten waardoor het veiligheidsniveau enorm toe is genomen. Daarbij zijn alle werkzaamheden uitgevoerd met een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de objecten. Hierdoor hadden de (recreatieve) scheepvaart en het wegverkeer zo min mogelijk last van het onderhoud.